Transformačná paleta

Transformačná paleta je aplikačne závislá, konfiguruje sa teda globálne v rámci aplikácie (pomocou D2000 CNF) a je uložená v konfiguračnej databáze.

Transformačná paleta je predpis, ktorý definuje 32 masiek (v zmysle masky pre zobrazenie hodnoty) pre každý z nasledujúcich typov hodnôt:

  • Integer
  • Real
  • Absolútny čas
  • Časový interval

Každej maske v rámci určitého typu je priradené číslo (vzostupne od 1, ...,32). Toto číslo predstavuje tzv. Index do transformačnej palety.

Príklad konfigurácie Transformačnej palety:

Konfigurácia transformačnej palety

Index do transformačnej palety je konfiguračný parameter určitých objektov v systéme, alebo položiek štruktúr. Ovplyvňuje spôsob zobrazenia ich hodnôt (prostredníctvom masky) ak toto zobrazenie nie je definované (preťažené) pripojeným objektom typu Stavový text, alebo pripojený stavový text pre zobrazovanú hodnotu nie je definovaný (prázdny text).

Index do transformačnej palety môže nadobúdať hodnotu od 0 do 32. V prípade hodnoty 0 je použitie Transformačnej palety zakázané a hodnota bude zobrazená s maximálnou možnou presnosťou.

Konfigurácia Indexu do transformačnej palety pre zobrazenie hodnoty objektu:

  •     - vypnuté použitie Transformačnej palety
  •     - použitie masky s indexom 3 z Transformačnej palety
Write a comment...