SmartWeb platforma je implementovaná ako aplikácia pre aplikačný server Tomcat bežiaci na platforme Java. Tento aplikačný server je dodávaný aj v rámci inštalácie D2000 a beží na Jave dodávanej spolu s verziou D2000. V prvom kroku je teda potrebné rozhodnúť či chceme Smart Web inštalovať na Tomcat server dodávaný v rámci D2000 alebo na samostatne spravovaný Tomcat server nezávisle od D2000. Obe alternatívy majú svoje výhody a nevýhody, ktoré je možné zosumarizovať nasledovne:


VlastnosťTomcat v rámci D2000 Samostatný Tomcat Server
jednoduchosť nasadenia(plus) Tomcat nie je potrebné inštalovať a spravovať oddelene od D2000, pretože beží ako D2000 proces s príponou .WSC(minus) Tomcat je potrebné inštalovať a spravovať nezávisle na D2000
flexibilita nasadenia v DMZ(minus) nasadenie v DMZ nie je vhodné kvôli potrebe inštalovať a konfigurovať samostatnú inštanciu D2000 (plus) Ideálne pre samostatnú inštaláciu v DMZ
ad-hoc upgrade Tomcat Servera(minus) upgrade Tomcatu je zviazaný s D2000(plus) Tomcat je možné upgradovať ad-hoc nezávisle na D2000

Nasledujúce kapitoly rozoberajú obe možnosti inštalácie.

Inštalácia Smart Web aplikácie na Tomcat v rámci D2000

Postup inštalácie je nasledovný:

 1. Nakonfigurovať a spustiť proces SELF.WSC nasledovne:
  1. prekopírovať adresár D2000_EXE/templates/config/proc/_.wsc do D2000_APP/<názov aplikácie>/config/proc/
  2. a následne premenovať _.wsc na self.wsc
  3. vytvoriť proces SELF.WSC s parametrom /X2
 2. Nakopírovať súbor D2000_EXE/web/smartweb.war do adresára D2000_APP/<názov aplikácie>/config/proc/self.wsc/base/webapps/
 3. Rozbaliť súbor D2000_EXE/web/tutorial-application.zip do adresára D2000_APP/<názov aplikácie>/config/proc/self.wsc
 4. Spustiť proces SELF.DCS
 5. Spustiť proces SELF.WCS
 6. Otvoriť tutorial aplikáciu v prehliadači na adrese http://localhost:8080/smartweb

Inštalácia Smart Web aplikácie na standalone Tomcat

Postup inštalácie je nasledovný:

 1. Stiahnuť a nainštalovať AdoptOpenJDK verzie 11
 2. Nastaviť systémovú environment premennú JAVA_HOME na root adresár kde bola JDK nainštalované.
 3. Stiahnuť a nainštalovať Tomcat verzie 9 podla štandardneho postupu 
 4. Nakopírovať  súbor D2000_EXE/web/smartweb.war do webapps adresára Tomcatu
 5. Rozbaliť súbor D2000_EXE/web/tutorial-application.zip do parent adresára Tomcatu 
 6. Spustiť proces SELF.DCS
 7. Spustiť Tomcat server
 8. Otvoriť tutorial aplikáciu v prehliadači na adrese http://localhost:8080/smartweb

Zmena kontextového adresára URL linky

Pre zmenu kontextového adresára URL linky z http://localhost:8080/smartweb na napr. http://localhost:8080/myApp je potrebné spraviť nasledovné:

 1. Zastaviť Tomcat server.
 2. Premenovať súbor /webapps/smartweb.war 
 3. Spustiť Tomcat server.
Write a comment...