Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po stlačení tlačidla  Akcie sa otvorí nasledovné dialógové okno umožňujúce výber akcie:

Maska

Maska umožňuje rýchle vyhľadávanie skupiny akcií, ktorých názvy majú určité spoločné znaky. V maskách je možné použiť špeciálne znaky. Po filtrovaní na základe masky sa zobrazia len skupiny, ktoré nie sú prázdne a zoznam všetkých akcií je vždy prvý.

Popis

Stručný popis označenej akcie.Po výbere akcie zo zoznamu a stlačení tlačidla Potvrdiť sa akcia vloží na aktuálnu pozíciu kurzora.

Write a comment...