D2000 Archiv je proces zabezpečujúci zber, spracovanie a distribúciu historických hodnôt. Slúži na archiváciu všetkých objektov D2000, ktoré majú hodnotu. Použitie databázy typu SQL umožňuje archivovať veľké množstvo údajov a zabezpečuje vysoký stupeň integrity údajov.

Viac informácií o podporovaných SQL databázach nájdete v sekcii Archivovanie údajov v systéme D2000.

Možné použitie archívu:

  • Zobrazovanie historických údajov formou grafov (prostredníctvom D2000 HI)
  • Tlačenie protokolov, reportov a zostáv (prostredníctvom D2000 WorkBook)
  • Štatistické vyhodnocovanie (štatistické a vypočítané archívy)
  • Čítanie a zapisovanie z/do archívu, prepočet štatistík a výpočty na požiadanie zo skriptu
  • Export údajov do iných systémov zo skriptu
  • Poskytovanie údajov pre rôzne rozhrania (D2000 Java API, D2000 ObjAPI, D2000 ODBC Driver, D2000 VBApi)

Proces Archív nemá pracovnú plochu pre komunikáciu s užívateľom.

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.