Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pre prvé prihlásenie do systému D2000 použite východzie meno a heslo:

meno:  SystemD2000

heslo:  SystemD2000Poznámka:
Použite toto meno a heslo pre prihlásenie do procesu D2000 CNF, ktorý slúži na správu užívateľov a prístupových práv. Aby ste zamedzili neautorizovanému prístupu, odporúčame zmeniť heslo k tomutu kontu, prípadne vytvoriť nové administrátorské konto a konto SystemD2000 zmazať.

Write a comment…