Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

SmartWeb aplikácia sa inštaluje a upgraduje ako štandardná Java EE aplikácia na aplikačný server Wildfly. Postup je nasledovný:

  1. Vypnúť aplikačný server Wildfly AS.
  2. Rozbaliť patchovaný inštalačný balíček D2000_EXE/web/smartweb.zip. SmartWeb sa distribuuje v rámci patchov až od verzie D2000 11.2.57.
  3. Nakopírovať súbor install_files/smartWeb.war do adresára aplikačného servera Wildfly: D2000_EXE/web/wildfly13/standalone/deployments.
  4. Premenovať súbor smartWeb.war na <xxx>.war, kde <xxx> môže byť ľubovoľné meno vystihujúce názov aplikácie. Pod týmto menom bude aplikácia dostupná po spustení aplikačného servera: na URL ceste http://<serverDomena.sk>/xxx.
  5. Spustiť aplikačný server Wildfly AS.

Premenovaním archívu aplikácie (smartWeb.war) definujeme URL cestu k spustenej aplikácii. Zároveň tým umožníme spustenie viacerých, na sebe úplne nezávislých verzii SmartWeb aplikácii na jednom Wildfly serveri, z ktorých každá bude dostupná na inej URL ceste. Tieto aplikácie sa môžu pripájať na rôzne D2000 inštancie dokonca aj rozdielnych verzií.

Pozor, pre správne fungovanie aplikácie je nevyhnutné názov .war súboru aplikácie premenovať iba s použitím alfanumerických znakov a bez diakritiky.  • No labels