Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento postup inštalácie je platný iba pre novšie verzie D2000.  Ak používate D2000 do verzie V12.0.61 vrátane prosím postupujte podľa návodu Inštalácia a konfigurácia pre staršie verzie D2000.

SmartWeb platforma je implementovaná ako aplikácia pre Java EE aplikačný server Tomcat bežiaci na platforme Java. Tento aplikačný server je dodávaný aj v rámci inštalácie D2000 a beží na Jave dodávanej spolu s verziou D2000. V prvom kroku je teda potrebné rozhodnúť či chceme Smart Web inštalovať na Tomcat server dodávaný v rámci D2000 alebo na samostatne spravovaný Tomcat server nezávisle od D2000. Obe alternatívy majú svoje výhody a nevýhody, ktoré je možné zosumarizovať nasledovne:


VlastnosťTomcat v rámci D2000 Samostatný Tomcat Server
jednoduchosť nasadenia(plus) Tomcat nie je potrebné inštalovať a spravovať oddelene od D2000, pretože beží ako D2000 proces s príponou .WSC(mínus) Tomcat je potrebné inštalovať a spravovať nezávisle na D2000
flexibilita nasadenia v DMZ(mínus) nasadenie v DMZ nie je vhodné kvôli potrebe inštalovať a konfigurovať samostatnú inštanciu D2000 (plus) Ideálne pre samostatnú inštaláciu v DMZ
ad-hoc upgrade Tomcat Servera(mínus) upgrade Tomcatu je zviazaný s D2000(plus) Tomcat je možné upgradovať ad-hoc nezávisle na D2000

Nasledujúce kapitoly rozoberajú obe možnosti inštalácie.

Inštalácia Smart Web aplikácie na Tomcat v rámci D2000

Postup inštalácie je nasledovný:

 1. Nakonfigurovať a spustiť proces SELF.WSC nasledovne:
  1. prekopírovať adresár D2000_EXE/templates/config/proc/_.wsc do D2000_APP/<názov aplikácie>/config/proc/
  2. a následne premenovať _.wsc na self.wsc
  3. vytvoriť proces SELF.WSC s parametrom /X2
 2. Nakopírovať súbor D2000_EXE/web/smartweb.war do adresára D2000_APP/<názov aplikácie>/config/proc/self.wsc/base/webapps/
 3. Rozbaliť súbor D2000_EXE/web/tutorial-application.zip do adresára D2000_APP/<názov aplikácie>/config/proc/self.wsc
 4. Spustiť proces SELF.DCS
 5. Spustiť proces SELF.WCS
 6. Otvoriť tutorial aplikáciu v prehliadači na adrese http://localhost:8080/smartweb

Inštalácia Smart Web aplikácie na standalone Tomcat

Postup inštalácie je nasledovný:

 1. Stiahnuť a nainštalovať AdoptOpenJDK verzie 11
 2. Nastaviť systémovú environment premennú JAVA_HOME na root adresár kde bola JDK nainštalované.
 3. Pre použitie silných šifier v HTTPS protokole je potrebné stiahnuť Java Cryptography Extension (JCE) súbory a prekopírovať ich do lib/security adresára JDK. Ak nie je potrebné konfigurovať HTTPS protokol tento krok je možné vynechať
 4. Stiahnuť a nainštalovať Tomcat verzie 9 podla štandardneho postupu 
 5. Nakopírovať  súbor D2000_EXE/web/smartweb.war do webapps adresára Tomcatu
 6. Rozbaliť súbor D2000_EXE/web/tutorial-application.zip do parent adresára Tomcatu 
 7. Spustiť proces SELF.DCS
 8. Spustiť Tomcat server
 9. Otvoriť tutorial aplikáciu v prehliadači na adrese http://localhost:8080/smartweb

Zmena kontextového adresára URL linky

Pre zmenu kontextového adresára URL linky z http://localhost:8080/smartweb na napr. http://localhost:8080/myApp je potrebné spraviť nasledovné:

 1. Zastaviť Tomcat server.
 2. Premenovať súbor /webapps/smartweb.war 
 3. Spustiť Tomcat server.
Write a comment…