Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prostredie procesu HI môže byť redukované iba na pracovnú plochu zadaním štartovacieho parametra --fullscreen a pridaním bitovej mapy s názvom "D2000_FS.bmp" do adresára resdll, ktorý je umiestnený v inštalačnom adresári D2000. Túto vlastnosť je vhodné kombinovať so štartom HI na oddelenom windows desktope, štartovacím parametrom /M (zamknuté HI) a schopnosťou behu HI bez D2000 Server (viď: HI v redundantných systémoch).

Pri štarte je HI zobrazené na celú plochu monitora so zobrazenou bitovou mapou D2000_FS.bmp. Po pripojení sa ku D2000 Serveru je zobrazená iba pracovná plocha. Ak HI môže bežať bez pripojenia sa na D2000 Server, po strate spojenia je opätovne zobrazená bitová mapa D2000_FS.bmp a nezobrazuje sa okno s oznamom o strate spojenia. Užívateľ nemá možnosť zastaviť beh procesu z prostredia HI.

V prípade odštartovania HI na oddelenom desktope použitím štartovacieho parametra /M a použitím schopnosti behu HI bez D2000 Servera, je jedinou šancou ukončenia HI reštart počítača.

Write a comment…