Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dialógové okno slúži na vytvorenie relácie aplikačného modulu s konkrétnym používateľom. Je prístupné z menu Objekty -> Relácie aplikačných modulov.

Zoznam relácií AM

Okno obsahuje zoznam relácií a umožňuje ich úpravu, zmazanie a pridanie novej relácie.

Po kliknutí na tlačidlo Pridaj sa otvorí okno, v ktorom sa definuje vzťah používateľa a aplikačného modulu.

Vytvorenie novej relácie

Na vytvorenie novej relácie je potrebné poznať heslo na zápis/čítanie, ktoré je obsiahnuté v licencii pre danú aplikáciu. Pri výbere používateľa a aplikačného modulu je potrebné mať zapnutý úplný zoznam objektov (tlačidlo v okne pre výber objektov).

Súvisiace stránky:

Write a comment…