Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Systémové požiadavky pre použitie EDA:

 • PostgreSQL verzie 9.5 alebo vyššej
 • Povolené rozšírenie PL/Python2 alebo PL/Python3 v databáze, kde je vytvorená EDA schéma
 • PgAgent nakonfigurovaný pre beh nad databázou, kde je vytvorená EDA schéma
 • Nainštalovaný a nakonfigurovaný dátový zdroj v PostgreSQL ODBC

alebo:

 • Oracle Database verzie 10g alebo vyššej
 • XML Database
 • povolený beh Oracle Jobs
  Overenie je možné pomocou príkazu (mal by vrátiť viac ako 0): SELECT value FROM v$parameter WHERE name = 'job_queue_processes';
  Nastavenie príkazom: ALTER SYSTEM SET job_queue_processes = 1000;


Write a comment…