Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EDA klient/server


EDA klient/server predstavuje novú architektúru prístupu k dátam Energetickej Databanky (EDA) a vykonávania štatistických a analytických výpočtov nad nimi. Slúži ako transparentná náhrada existujúcej knižnice EDA.
EDA server na seba úplne preberá vrstvu databázového prístupu a výpočtovú vrstvu, čím znižuje nároky na výkon klientskych počítačov.

Výhody architektúry EDA klient/server:


 • Zníženie negatívneho vplyvu latencie siete na odozvu systému.
  Absolútna väčšina komunikácie sa presunie medzi EDA server a databázový server na nízko latentnú sieť. Po vysoko latentnej sieti je prenášané minimum dát - len výsledné dáta.
 • Znížené nároky na klientov (CPU, RAM).
  Požiadavky sú spracovávané na serveri. Klient slúži len ako wrapper.
 • Možné zvýšenie výkonu systému.
  V prípade, že je EDA server umiestnený na výkonnejší hardvér ako sú klientske stanice, budú požiadavky smerované cez EDA server spracované rýchlejšie.
 • Rozloženie záťaže na viacero výkonných serverov.
  V prípade nasadenia viacerých EDA serverov v aplikácii je medzi nimi vykonávaný load-balancing na základe počtu pripojených klientov.
 • Zníženie záťaže databázového servera.
  Použitím globálnej cache na EDA serveri, budú dáta z databázy načítané len raz a zdieľane prístupné pre všetkých pripojených klientov. Nebudú teda opakovane načítavané všetkými klientmi.
 • Vyššia bezpečnosť.
  Klientske stanice nepotrebujú priamu konektivitu na databázový server, čím sa zníži riziko prípadného útoku na databázový server.

Nevýhody architektúry EDA klient/server:


 • Vyššie nároky na výkon hardvéru a rádovo vyššie nároky na veľkosť operačnej pamäte pre server, na ktorom je umiestnený EDA server.
 • Možné určité zníženie rýchlosti spracovania požiadavky (pri porovnaní s monolitickou EDA na rovnakom hardvéri) v dôsledku potreby synchronizovaného prístupu k zdieľaným dátam na EDA serveri.


Nasadenie EDA servera namiesto monolitickej EDA je teda ideálne v prípade, že server je výrazne výkonnejší ako klientske stanice a keď je latencia siete medzi klientmi a serverom vysoká. Kombinácia použitia architektúry EDA klient/server a monolitickej EDA je možná.

Súčasti architektúry EDA klient/server:


edaserver.exe

Serverovská časť architektúry EDA klient/server. Vyžaduje konektivitu na databázový systém a D2000 server.
V systéme D2000 ide o statický proces s príponou EDS.

edaclient.dllKlientska časť architektúry EDA klient/server.
Vyžaduje konektivitu na D2000 server a EDA server. Je transparentnou náhradou knižnice edadll.dll. V systéme D2000 ide o dynamický proces s príponou EDC.
edaclient_workbook.xllllRozšírenie pre Excel pri použití architektúry EDA klient/server. Vyžaduje konektivitu na D2000 server a EDA server.
Je transparentnou náhradou knižnice eda_workbook.xll. V systéme D2000 ide o dynamický proces s príponou EDC.
eda_vbapi.xlaRozšírenie pre Excel vo forme Visual Basic funkcii. Spolupracuje s knižnicou edaclient_workbook.xll.


Základná architektúra aplikácie založenej na EDA je znázornená na nasledujúcom diagrame.

Komunikácia medzi Oracle a procesmi

Na latentnej sieti je prínos architektúry EDA klient/server zrejmý.

Komunikácia medzi Oracle a procesmi

Write a comment…