Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Výber gradientovej výplne sa robí výberom gradientu z okna 


Paletka Vlastnosti objektu - výber gradientu


Kde 1 a 2 odpovedá 1. a 2. farbe v čierno bielom prevedení. Tlačidlo vpravo hore je kreslenie bez gradientu a ostatné tlačidlá znázorňujú kreslenie pre daný gradient. Tlačidlu s modrou farbou zodpovedá stav pri otvorení voľby.


Súvisiace stránky:

Write a comment…