Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dialógové okno slúžiace na vytvorenie novej aplikácie sa otvorí po stlačení tlačidla Create New Application (resp. kliknutím pravého tlačidla myši na Application a výberom položky New application).

V okne vyberte DB platformu "Sybase | PostgreSQL | MS SQL Server"

Po odsúhlasení sa otvorí dialóg s konfiguráciou aplikácie, v ktorom vyberte DB platformu SQL Anywhere.


Write a comment…