Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Adresárová štruktúra systému D2000

Inštalácia systému D2000 pracuje s dvoma adresármi, do ktorých nakopíruje programové a aplikačné súbory.

Write a comment…