Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Ochrana produktu D2000 proti neoprávnenému používaniu je realizovaná pomocou hardvérového kľúča SentinelSuperPro. HW kľúč musí byť prítomný trvale počas chodu systému na stroji, kde pracuje D2000 Server. HW kľúče dodávame v prevedení na pripojenie k paralelnému portu (typ SentinelSuperPro "Small" s dĺžkou 20 mm, výbehový zastaralý typ) alebo do USB portu (typ SentinelSuperPro-USB). HW kľúče pre paralelný port umožňujú kaskádovité pripojenie, tzn. pripojenie viacerých (D2000 podporuje max. 2) kľúčov za sebou. Hardvérové kľúče SentinelSuperPro vyžadujú špeciálny ovládač "Sentinel Protection Installer", inštaláciu ktorého zabezpečí priamo inštalácia systému D2000. Ovládač sa na inštalačných DVD systému D2000 nachádza v adresári "Sentinel" a v prípade nutnosti je možné ho inštalovať ručne. Aktuálna posledná testovaná verzia ovládača je "Sentinel Protection Installer 7.6.5". Za posledný HW kľúč na paralelnom porte je možné v prípade potreby pripojiť paralelnú tlačiareň.
Ukážka - hardwérové kľúče

Z hľadiska funkčnosti existujú 3 typy licenčných hardvérových kľúčov:

 • Runtime kľúč
 • CNF kľúč
 • OEM klúč

Runtime kľúč je základný kľúč určený na prevádzkovanie aplikácie D2000.

Prítomnosť CNF kľúča je nutná pre plnú funkčnosť online konfiguračného nástroja D2000 CNF. CNF kľúč nikdy nemožno použiť ako Runtime kľúč, tzn. že systém D2000 sa odmietne odštartovať iba s týmto kľúčom. Na požiadanie je možné zákazníkovi vygenerovať licenciu, ktorá nebude vyžadovať CNF kľúče pre prístup ku konfigurácii D2000. V takom prípade kontaktujte prosím obchodné oddelenie firmy Ipesoft pre bližšie informácie o cene tejto vlastnosti.

OEM kľúč je dodávaný spolu s vývojovou licenciou systému D2000. Prakticky spolu s OEM licenciou umožňuje pracovať so systémom D2000 bez obmedzenia počtu tagov na vývojové účely. Umožňuje spustenie online konfiguračného nástroja D2000 CNF. OEM kľúč spolu s Runtime kľúčom funguje ako CNF kľúč.

Poznámky

 • Systém D2000 po štarte s Runtime alebo OEM kľúčom pravidelne kontroluje jeho prítomnosť.
  Ak je kľúč z počítača počas chodu D2000 odňatý, je to porušenie licenčných ustanovení a užívatelia budú o tom informovaní.
  Taktiež nemožno počas chodu systému D2000 vymeniť Runtime alebo OEM kľúč použitý ako Runtime kľúč za iný kľúč, systém musí byť prevádzkovaný s rovnakým Runtime kľúčom s akým bol štartovaný.
  Nemožno ani vymeniť Runtime kľúč za OEM kľúč počas chodu systému a zmeniť tým rozsah licencie.
  Systém D2000 musí byť vždy pri zmene hlavného licenčného kľúča zastavený vrátane modulu D2000 Application Manager.
 • CNF alebo OEM kľúč (použitý ako CNF kľúč) je možné počas chodu systému D2000 ľubovoľne odnímať a prenášať.
 • Ak nie je prítomný konfiguračný kľúč a licencia vyžaduje použitie CNF kľúča, stane sa aktívnym ReadOnly režim. V ReadOnly režime je povolená iba editácia a vytváranie nových objektov typu Užívateľ a Skupina objektov a aj to iba užívateľom, ktorý má administrátorské práva. Iné objekty D2000 nie je možné editovať a ukladať, iba prezerať.
 • Je možný prenos informácii o HW kľúči pri použití technológii vzdialeného prístupu v smere zo vzdialenej konzoly na server. Bližšie informácie nájdete v dokumente Podpora Windows Terminal Services a Citrix MetaFrame.
   

Súvisiace stránky:

Write a comment…