Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Externé a užívateľské knižnice v Jave

Externé a užívateľské knižnice sú uložené na serveri v podadresároch adresára <appldir>/java/shared. Tento adresár je automaticky replikovaný na všetky počítače, kde bežia klientské procesy D2000, v ktorých sa spúšťa/edituje JAVA skript.

Replikácia sa deje po štarte klienta (D2000 GrEditor, D2000 CNF, D2000 HI, D2000 EventHandler, TTS) a spočíva v automatickom kopírovaní súborov z adresára zo servera na počítač, kde bol odštartovaný klient. Synchronizácia urobí kópiu adresárovej štruktúry aj súborov 1:1.

Upozornenie: Súbory/adresáre, ktoré na serveri nie sú, budú na klientskom počítači zmazané.

Po akejkoľvek zmene v adresári <appldir>/java/shared je potrebné poslať serveru TELL príkaz DEPLOY_JAVA_SHARED. Tell príkaz zabezpečí, že D2000 Server rozpošle tieto súbory všetkým bežiacim klientom.

Write a comment…