Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pri splnení aspoň jednej z nasledujúcich podmienok proces D2000 Event Handler štartuje, alebo generuje požiadavku na štart inštancie eventu. Štartom inštancie eventu sa začne vykonávať algoritmus definovaný postupnosťou akcií v jazyku ESL.

Štartovacia podmienka


Udalosť

Proces D2000 Event Handler generuje požiadavku na štart inštancie eventu pri zmene hodnoty sledovaného (štartovacieho) objektu.

Štartovací objekt je súčasťou konfigurácie objektu typu Event a určuje hodnotu, alebo skupinu hodnôt (v prípade štruktúrovaných premenných) ktoré sú sledované. Pri ich zmene proces D2000 Event Handler vyhodnocuje či je splnená štartovacia podmienka, ktorá špecifikuje stav hodnoty, ktorá spôsobuje štart inštancie eventu (napríklad prechod hodnoty do stavu Invalid).
Podrobnejší popis

Vzájomné volanie eventov

Štart inštancie ako pod eventu vykonaním akcie EVENT.

Pripojenie eventu na ovládanie ku grafickému objektu v schéme

Štart inštancie pri stlačení tlačidla myši nad príslušným grafickým objektom.

Štart pre ladiace účely z procesu CNF

Štart inštancie.

Start Up Event

Štart inštancie hneď po štarte procesu D2000 Event Handler.

Server Event

Štart inštancie.

Klient a Server Event

Štart inštancie.

Súvisiace stránky:

Write a comment…