Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prednastavené (default) parametre grafickej schémy

Obdobným spôsobom ako parametre konkrétnej grafickej schémy je možno definovať aj predvolené (default) parametre pre grafické schémy. Predvolené parametre sú také parametre, ktoré sa použijú na každú novo vytvorenú grafickú schému. Tieto parametre sa definujú rovnakým postupom len s tým rozdielom, že pred ich samotným definovaním je potrebné na pracovnej ploche editora zatvoriť všetky grafické schémy.

Prednastavené parametre schémy sa definujú v dialógovom okne, ktoré sa otvorí po výbere položky Parametre schémy z ponuky Nastavenia a sú popísané v kapitole Parametre grafickej schémy.

Štandardne sa pri definovaní parametrov schémy v titulkovom pruhu zobrazí názov aktuálnej schémy. Avšak, ak sa definujú prednastavené (default) parametre, titulkový pruh nezobrazuje názov schémy.


 

Súvisiace stránky:

Write a comment…