Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grafickej schéme otvorenej na pracovnej ploche grafického editora je možné meniť veľkosť - rozmer x a y dvoma spôsobmi:

Rozmery grafickej schémy pomocou myši zmeníte nasledovne:

  1. Umiestnite kurzor myši nad okraj okna otvorenej grafickej schémy. Kurzor zmení svoj tvar na obojsmernú šípku.
  2. Stlačte a držte stlačenú klávesu Shift.
  3. Ťahaním myši požadovaným smerom zmeňte veľkosť schémy podľa potreby.
  4. Uvoľnite klávesu Shift.

Poznámka
Pri zmene rozmerov grafickej schémy pod minimálny rozmer (parametre Minimálny rozmer - šírka a výška) definovaný v okne Parametre schémy, tento nový rozmer sa automaticky priradí týmto parametrom.

Write a comment…