Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktívne alarmy - kritické a nekritické

Okno umožňujúce zobrazovať a ovládať kritické a nekritické alarmy (majú rovnaký vzhľad a funkčnosť) je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Zoznam alarmov - záložka Aktívne alarmy

Záložky obsahujú názov a informáciu o okamžitom počte nepotvrdených/aktívnych alarmov svojho typu v systéme.
Pod nimi sa nachádzajú dve tlačidlá - tlačidlo Tlačidlo Hlavné usporiadanie stĺpcov aktivuje základné utriedenie alarmov podľa prvého stĺpca. Tlačidlo Tlačidlo Výber zobrazenia prepína medzi dvoma informačnými pohľadmi - základným a rozšíreným. Ich obsah závisí od konfigurácie zobrazenia zoznamu alarmov - skupina parametrov Obsah alarmových zoznamov v okne Nastavenia konzoly (alebo Nastavenia užívateľa), parametre Aktívne - základný obsah a Aktívne - rozšírený obsah.
Položka Usporiadanie zobrazuje aktuálne usporiadanie zoznamu. Za ňou nasleduje maska pre výber obsahu zoznamu podľa mena objektu.

Nad zoznamom kritických (nekritických) alarmov sa nachádza políčko, zobrazujúce buď nový alarm alebo alarm označený v zozname. Políčko zobrazuje informácie o alarme pomocou veľkého fontu a má informačný charakter.

Pod týmto políčkom sa nachádza samotný zoznam alarmov.

Meno Názov objektu typu Alarm alebo objektu, ku ktorému sa vzťahuje procesný alarm.
Popis Textový popis objektu typu Alarm alebo objektu, ku ktorému sa vzťahuje procesný alarm.
Stav Označenie stavu, v ktorom sa v danom okamihu nachádza objekt typu Alarm alebo objekt, ku ktorému sa vzťahuje procesný alarm – aktuálny stav alarmového objektu.
Popis udalosti Popis alarmovej udalosti podľa definície priradenej pri konfigurácii objektu v procese D2000 CNF (zobrazovacia maska).
Čas zmeny alarmovej hodnoty Čas zmeny hodnoty objektu typu Alarm.
Čas zmeny hodnoty Čas zmeny hodnoty objektu, ku ktorému sa vzťahuje procesný alarm.
Aktuálna hodnota Aktuálna hodnota objektu.
Typ objektu Typ objektu.
Technické jednotky Technické jednotky objektu.

Kliknutím na hlavičku daného stĺpca sa položky v zozname usporiadajú vzostupne / zostupne podľa kľúča určeného týmto stĺpcom. Použitý triediaci kľúč a spôsob triedenia zoznamu sú uvedené v dialógovom okne – políčko Usporiadanie.

Pod záložkami sa nachádzajú nasledovné tlačidlá, ktoré sú prístupné v závislosti od stavu vybratého (označeného) alarmu:

Poznámka
V zozname kritických alebo nekritických alarmov sú farebne odlíšené alarmy:

  • Aktívny alarm – červená farba
  • Potvrdený alarm – tmavočervená farba

len, ak nie sú farbené podľa stavového textu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…