Matematické výrazy v počítaných bodoch a eventoch

Matematický výraz určujúci hodnotu objektu typu Počítaný bod sa môže, v závislosti na konfigurácii objektu, vyhodnocovať buď periodicky alebo pri zmene niektorého z operandov (položka Spôsob výpočtu v konfiguračnom okne počítaného bodu).

Matematický výraz použitý v konfigurácii Event sa vyhodnotí okamžite, keď vyhodnocovanie eventu dôjde na riadok obsahujúci daný výraz.

Definovaný výraz sa v oboch prípadoch skladá z operandov a operátorov.

Každý výraz v systéme D2000 špecifikuje okrem hodnôt aj ich časové značky "ValueTime".


Kapitola Použitie zátvoriek vo výrazoch popisuje možné typy zátvoriek, ktoré môže výraz obsahovať a kapitola Podmienený výraz obsahuje pravidlá pre zápis podmieneného výrazu.

Write a comment...