Do sledovaných hodnôt je možné pridať pomocou tlačidla Pridať do sledovaných:

 • Užívateľskú premennú - jedno slovo začínajúce podtrhovníkom
 • Objekt systému D2000 - jedno slovo ktoré nezačína podtrhovníkom
 • Výraz - viac slov

Aktualizácia sledovaných hodnôt prebieha nasledovne:

 • Hodnota užívateľskej premennej sa aktualizuje po každom pozastavení ladenia
 • Hodnota objektu systému D2000 sa aktualizuje vždy pri zmene hodnoty, aj mimo režimu ladenia
 • Hodnota výrazu sa aktualizuje po každom pozastavení ladenia, alebo je ju možné aktualizovať v režime ladenia manuálne kliknutím na tlačidlo .

Ak sa jedná o lokálnu premennú typu ALIAS, je platný len stĺpec ALIAS. V tomto stĺpci je zobrazené meno objektu, ktorý je aktuálne asociovaný s lokálnou premennou.

Aktuálne vybranú položku v zozname je možné zmazať pomocou klávesovej skratky DELETE.

Dvojklikom na bunku stĺpca Výraz je možné zmeniť zápis sledovaného objektu/premennej/výrazu.

Dvojklikom na bunku sledovanej premennej okrem stĺpca Výraz sa zobrazí dialóg pre editáciu hodnoty premennej.

Pomocné akcie

Na ľavej strane zoznamu sledovaných hodnôt sa nachádzajú tlačidlá pre zjednodušenie práce so zoznamom sledovaných hodnôt:

 • Zbalenie všetkých rozbalených hodnôt
 • Rozbalenie všetkých hodnôt ktoré obsahujú ďalšie záznamy
 • Zmazanie všetkých sledovaných hodnôt

Sledovaná hodnota typu RECORD

V prípade že sledovaná hodnota je typu RECORD, je možné "rozbaľovaním" pristúpiť ku konkrétnej položke.

Prístup k jednotlivým položkám štruktúry je možné zaspísať nasledovne:

 • Prístup k riadkom:
  • Vymenovaním čísla riadku (SV.Test[5] - Zobrazené budú len hodnoty pre riadok 5)

  • Vymenovaním rozsahu riadkov (SV.Test[2..5] - Zobrazené budú len hodnoty pre riadky 2 až 5)
 • Prístup k stĺpcom
  • Vymenovaním mena alebo indexu stĺpca (SV.Test^Bool alebo SV.Test[1]^[1] - Zobrazená bude len hodnota stĺpca Bool)
  • Vymenovaním rozsahu indexov stĺpca (SV.Test^[1..5] - Zobrazené budú len hodnoty stĺpcov s indexami 1 až 5)
  • Kombinácia vymenovania indexov a rozsahov indexov stĺpcov (SV.Test^[1..3,5,7..9] - Zobrazené budú len hodnoty stĺpcov 1 až 3, 5, 7 až 9)


Write a comment...