Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

IP adresa alebo hostname sériového servera. UDP port, na ktorý sú smerované dáta pre vysielanie. Hodnota Port musí byť zhodná s konfiguráciou (Moxa NPort alebo iného) sériového servera, parameter "Local Listen Port".
Pozn: je možné zadať adresu * alebo ALL (pre IPv4 protokol) resp [*] alebo [ALL] (pre IPv6 protokol), ktorá spôsobí, že dáta sú prijímané od ľubovolného zariadenia, ale posielanie dát je nefunkčné. Táto vlastnosť je využiteľná napr. v kombinácii s Generic User Protokolom.

...

IP adresa alebo hostname záložného prevodníka NPort. UDP port, na ktorý sú smerované dáta pre vysielanie. Hodnota Port musí byť zhodná s konfiguráciou prevodníka NPort(Moxa NPort alebo iného) sériového servera, parameter "Local Listen Port".

...