Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Adresa bodu je mapovaná na Information object address, t.j. má 3 bajty a musí byť v rozmedzí 0 - 16777215. Môže byť zadaná dekadicky, prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).
  Meraný bod s adresou, ktorá sa začína %IGNORE, bude ignorovaný.
 • Pre konkrétny typ výstupného bodu (Ao,Dout,Co) je nutné nastaviť typ ASDU, ktorý sa má použiť, viď tabuľka 1.
 • Vstupné body musia mať príslušné typy (Ai,Ci,Di,Qi) pre prijaté ASDU, viď tabuľka 2, v balancovanom móde aj tabuľka 1.
 • Archív pre poskytovanie starých hodnôt: ak si klient vyžiada archívne hodnoty pomocou ASDU 250, server posiela:
  1. hodnoty archivovaného bodu zadané v tomto vstupnom políčku,
  2. ak vstupná políčko nie je vyplnené, hodnoty archivovaného bodu, ktorý archivuje priamo meraný bod,
  3. ak takýto archivovaný bod neexistuje, hodnoty archivovaného bodu, ktorý archivuje riadiaci objekt tohto meraného bodu,
  4. ak takýto objekt neexistuje (alebo archív nie je dostupný), vracia server chybu.
  Zadaním archívneho bodu je možné napr. nastaviť posielanie 10-minútových priemerov namiesto posielania všetkých zmien meraného bodu.
 • Ak je nakonfigurovaný Cieľový stĺpec štruktúry, tak sa do príslušných položiek ukladajú prijaté hodnoty od adresy nakonfigurovanej na meranom bode a vyššie (napr. objekty s adresami 10, 11, 12 ... podľa počtu riadkov cieľovej štruktúry).

...