Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pozn: RC-FS10 API k funkčnosti vyžaduje externý modul CT-24 (Digital Voice Converter & HW key). D2000 Event musí byť 32-bitový (keďže RC-FS10 API je dostupné iba ako 32-bitové dll).

Testovacia schéma na využitie RC-FS10 API

Obr: testovacia schéma využívajúca RC-FS10 API

...