Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podporované typy a verzie zariadení
Literatúra
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol ICOM RC-FS10 API je v D2000 implementovaný pomocou sady externých funkcií, ktoré implementuje knižnica d2rcfs10.dll. Tieto externé funkcie sú používané v ESL skriptoch a umožňujú integrovanie funkcionality vysielačiek ICOM do D2000 aplikácií:

  • Uskutočňovanie a príjem individuálnych/skupinových hovorov (s použitím mikrofónu zabudovaného v PC ako aj pomocou externého mikrofónu SM-26 s PTT tlačidlom)
  • Posielanie a príjem textových správ
  • Príjem statusov, aktívne vyžiadanie si statusov, posielanie statusov
  • Príjem správ s GPS údajmi
  • Stun/revive (povely na dočasné znefunkčnenie hardvérových vysielačiek)
  • Kill (povel na trvalé znefunkčnenie hardvérových vysielačiek)

Funkčnosť bola overená v multisite trunking mode voči repeatrom ICOM IC-FR500 a ICOM IC-FR5300.

Implementované bolo aj spracovanie údajov od repeatrov, ktoré sú prenášané v SYSLOG formáte UDP správami. Príjem je realizovaný pomocou Generic User Protokolu, parsovanie v ESL skripte.

Pozn: RC-FS10 API k funkčnosti vyžaduje externý modul CT-24 (Digital Voice Converter & HW key). D2000 Event musí byť 32-bitový (keďže RC-FS10 API je dostupné iba ako 32-bitové dll).

Testovacia schéma na využitie RC-FS10 API

Obr: testovacia schéma využívajúca RC-FS10 API

Literature


Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 9. máj 2022 - vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment...