Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AdresaTyp boduPopis
LOCK_REMOTEDi, DoutZistenie/nastavenie Nastavenie povolenia funkčnosti vzdialeného ovládača: Lock (1) / Unlock (0).
LOCK_REMOTE_RDDiZistenie povolenia funkčnosti vzdialeného ovládača: Lock (1) / Unlock (0).
OPERATE_OUTPUTDi, DoutZistenie/aktivácia Aktivácia funkčnosti zariadenia: zariadenie stojí (0) / funguje (1).
OPERATE_OUTPUT_RDDiZistenie funkčnosti zariadenia: zariadenie stojí (0) / funguje (1).
OPERATE_DHWDi, DoutZistenie/nastavenie Nastavenie povolenia nahrievania úžitkovej vody v zabudovanom bojleri: zakázané (0) / povolené (1).
OPERATE_DHW_RDDiZistenie povolenia nahrievania úžitkovej vody v zabudovanom bojleri: zakázané (0) / povolené (1).
OPERATE_MODEAi, AoZistenie/nastavenie AoNnastavenie módu fungovania: 0=cooling, 1=dehumidification, 2=ventilation, 3=auto, 4=heating.
Pozn: pre tepelné čerpadlo majú zmysel módy 0, 3, 4.
OPERATE_MODE_RDAiZistenie módu fungovania: 0=cooling, 1=dehumidification, 2=ventilation, 3=auto, 4=heating.
Pozn: pre tepelné čerpadlo majú zmysel módy 0, 3, 4.
TEMP_OUTPUT_SPAi, AoZistenie/nastavenie Nastavenie žiadanej teploty výstupnej vody.
TEMP_OUTPUT_RDAiZistenie žiadanej teploty výstupnej vody.
TEMP_DHW_SPAi, AoZistenie/nastavenie Nastavenie žiadanej teploty úžitkovej vody v zabudovanom bojleri.
TEMP_DHW_RDAiZistenie žiadanej teploty úžitkovej vody v zabudovanom bojleri.
TEMP_WATER_INAiAktuálna teplota vstupnej vody.
TEMP_WATER_OUTAiAktuálna teplota výstupnej vody.
TEMP_ROOMAiAktuálna teplota izby (externý senzor pripojiteľný k vnútornej jednotke tepelného čerpadla).
TEMP_TANKAiAktuálna teplota úžitkovej vody v zabudovanom bojleri.
TEMP_SOLARAiAktuálna teplota voliteľného externého solárneho systému (ak je pripojený).
CONNECTED_IDUDiVnútorná jednotka je pripojená (1) alebo odpojená (0).
TGT_TEMP_SELDiRiadi sa na teplotu vzduchu TEMP_ROOM (0) alebo vody TEMP_OUTPUT_SP (1).

...

Pozn: nastavenie hodnôt trvá dlhšie (cca 12 sekúnd).
Príklad: TEMP_OUTPUT_SP má hodnotu 40 °C. Po zápise hodnoty 42 nasleduje čítanie, ktoré zmení hodnotu naspäť na 40. Až sa až po cca 12 sekundách sa zmení hodnota meraného bodu TEMP_OUTPUT_RD na 42.

Anchor
literatura
literatura
Literatúra

...