Protokol LG PI-485

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie a zápis údajov s proprietárnym sériovým (2-drôtová zbernica RS-485) protokolom PI-485 firmy LG. Tento protokol používajú na komunikáciu klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá LG.

Protokol bol nasadený na komunikáciu s tepelným čerpadlom LG Therma V (HU071MR U44).

Konfigurácia komunikačnej linky


Požadované parametre komunikačnej linky:

Konfigurácia komunikačnej stanice


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka „Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu.

Tab. č. 2

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-1
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms0 milisek.
Wait First Timeout
Oneskorenie po odvysielaní výzvy pred čítaním odpovede.ms100 milisek.
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms100 milisek.
Max Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-4

Passive Mode

Aktivácia režimu odposluchu. V tomto režime nie sú posielané výzvy, iba spracované správy na zbernici.
Režim odposluchu je použiteľný na čítanie dát, pokiaľ je na zbernici iný master (napr. komunikačný prevodník na Modbus protokol - LG PI485 Gateway).
YES/NONO

Bližšie informácie o parametroch protokolu viď Parametre protokolu asynchrónnych komunikačných protokolov.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov: Ai, Di, Ci, Ao, Dout, Co

Adresa meraného bodu je textová. Nasledujúca tabuľka zobrazuje zoznam existujúcich adries:

AdresaTyp boduPopis
LOCK_REMOTEDoutNastavenie povolenia funkčnosti vzdialeného ovládača: Lock (1) / Unlock (0).
LOCK_REMOTE_RDDiZistenie povolenia funkčnosti vzdialeného ovládača: Lock (1) / Unlock (0).
OPERATE_OUTPUTDoutAktivácia funkčnosti zariadenia: zariadenie stojí (0) / funguje (1).
OPERATE_OUTPUT_RDDiZistenie funkčnosti zariadenia: zariadenie stojí (0) / funguje (1).
OPERATE_DHWDoutNastavenie povolenia nahrievania úžitkovej vody v zabudovanom bojleri: zakázané (0) / povolené (1).
OPERATE_DHW_RDDiZistenie povolenia nahrievania úžitkovej vody v zabudovanom bojleri: zakázané (0) / povolené (1).
OPERATE_MODEAoNnastavenie módu fungovania: 0=cooling, 1=dehumidification, 2=ventilation, 3=auto, 4=heating.
Pozn: pre tepelné čerpadlo majú zmysel módy 0, 3, 4.
OPERATE_MODE_RDAiZistenie módu fungovania: 0=cooling, 1=dehumidification, 2=ventilation, 3=auto, 4=heating.
Pozn: pre tepelné čerpadlo majú zmysel módy 0, 3, 4.
TEMP_OUTPUT_SPAoNastavenie žiadanej teploty výstupnej vody.
TEMP_OUTPUT_RDAiZistenie žiadanej teploty výstupnej vody.
TEMP_DHW_SPAoNastavenie žiadanej teploty úžitkovej vody v zabudovanom bojleri.
TEMP_DHW_RDAiZistenie žiadanej teploty úžitkovej vody v zabudovanom bojleri.
TEMP_WATER_INAiAktuálna teplota vstupnej vody.
TEMP_WATER_OUTAiAktuálna teplota výstupnej vody.
TEMP_ROOMAiAktuálna teplota izby (externý senzor pripojiteľný k vnútornej jednotke tepelného čerpadla).
TEMP_TANKAiAktuálna teplota úžitkovej vody v zabudovanom bojleri.
TEMP_SOLARAiAktuálna teplota voliteľného externého solárneho systému (ak je pripojený).
CONNECTED_IDUDiVnútorná jednotka je pripojená (1) alebo odpojená (0).
TGT_TEMP_SELDiRiadi sa na teplotu vzduchu TEMP_ROOM (0) alebo vody TEMP_OUTPUT_SP (1).

Pozn: teploty sú celočíselné (°C).

Pozn: nastavenie hodnôt trvá dlhšie (cca 12 sekúnd)
Príklad: TEMP_OUTPUT_SP má hodnotu 40 °C. Po zápise hodnoty 42 sa až po cca 12 sekundách sa zmení hodnota meraného bodu TEMP_OUTPUT_RD na 42.

Literatúra


Revízie dokumentu


Komunikačné protokoly