Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • pre Value type = Unsigned Int:
  • Bool
  • TwoBit
  • FourBit
  • SixBit
  • Unsigned Byte (1B)
  • Unsigned Short (2B)
  • Unsigned Int (4B)
  • Unsigned Long (8B)
 • pre Value type = Signed Int:
  • Signed Byte (1B)
  • Signed Short (2B)
  • Signed Int (4B)
  • Signed Long (8B)
 • pre Value type = Float:
  • Short Float (2B)
  • Float (4B)
  • Double (8B)
 • pre Value type = String:
  • String (14B)

Poznámka: merané body, ktoré majú v záložke Ovládanie výstupu nastavený parameter Charakter výstupu na Príkaz, nebudú čítané. V protokole KNX sú bežné objekty, do ktorých sa dá zapisovať, ale nedá sa z nich čítať, takže čítanie by skončilo s chybou, ktorá by spôsobila zneplatnenie hodnoty meraného bodu v D2000 - takéto merané body treba nakonfigurovať ako Príkaz.

Browse

Pre merané body je možné zistiť zoznam objektov a ich dátové typy, pokiaľ KOM proces beží a komunikácia so stanicou je nadviazaná.
Po kliknutí na tlačidlo Browse sa otvorí okno KNX Item Browser a zobrazí sa zoznam doteraz načítaných hodnôt. Zoznam objektov sa vytvára dynamicky v dôsledku prijatých správ (odpovedí na explicitné výzvy ako aj v dôsledku spontánneho príchodu hodnôt).

...