Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Voliteľný krok (ak nevyhovuje štandardné meno Ipesoft.D2000.OPCSserver.opcserver): nakopírovanie opcserver.exe pod iným názvom (napr. myprogram.exe). Nakopírovaný program by mal byť umiestnený v tom istom podadresári (bin alebo bin64) inštalačného adresára D2000 ako pôvodný opcserver.exe.

 2. Spustenie registrácie OPC servera: spustenie programu s parametrom -RegServer napr.
  opcserver.exe -RegServer
  alebo ak bol vykonaný krok 1, spustenie nakopírovaného programu, napr.
  myprogram.exe -RegServer


 3. Teraz je možné spustiť Windows utilitu dcomcnfg (Component Services) a overiť, že Ipesoft D2000 OPC Server je zaregistrovaný (na obrázku vybratý):


 4. Následne pokračujte vytváraním D2000 užívateľa, ktoré je popísané v kapitole Konfigurácia.

...