Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcia %WeekStartTime


Funkcia
Funkcia vracia začiatočný čas týždňa daného argumentmi funkcie.


Deklarácia


Code Block
languageesl
themeConfluence
TIME %WeekStartTime(
   INT in rok,
   INT in tyzden,
   TEXT in timeZone := %GetCurrentTimeZone()
 )


Parametre


rokParameter udávajúci rok.
tyzdenPoradové číslo týždňa (týždeň sa začína pondelkom). Poradové číslo týždňa vracia funkcia %WeekNr.
timeZone

Include Page
timeZone
timeZone


Príklad


Code Block
languageesl
themeRDark
 %WeekStartTime(2002,25)   ; výsledkom je abs. čas, určujúci začiatok 25. týždňa v roku 2002, teda 17.06.2002 


Poznámka

Prvý týždeň v kalendári je prvý týždeň, v ktorom je aspoň 1 deň z tohto kalendárneho roka. 
Správne by to mal byť týždeň, v ktorom sú aspoň 4 dni z tohto kalendárneho roka. 

Táto funkcia tento predpoklad neberie do úvahy.
Z tohto dôvodu môže v niektorých rokoch funkcia pre niektoré roky generovať čas posunutý o 1 týždeň.

Na zabránenie tejto nezrovnalosti odporúčame použiť funkciu %WeekOfYearStartTime.