Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Vizualizácia kotla

Hodnoty jednotlivých sledovaných údajov kotla sú reprezentované rôznymi  parametrami.  Ich význam je zrejmý z popisu.
Tieto parametre umožňujú variabilné nastavenie zobrazenie potrebných sledovaných parametrov kotla, podľa aktuálnych podmienok.
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

  


_Alarm_H

 • Typ Boolean
 • Výstraha limit H hladina

_Alarm_L

 • Typ Boolean
 • Výstraha limit L hladina

_Automat

 • Typ Boolean
 • Automatická prevádzka

_Invisible_Coil

 • Typ Boolean
 • Viditeľnosť vyhrievacieho telesa

_Invisible_S1

 • Typ Boolean
 • Nastavenie viditeľnosti časti komín S1

_Invisible_S2

 • Typ Boolean
 • Nastavenie viditeľnosti časti komín S2

_Invisible_S3

 • Typ Boolean
 • Nastavenie viditeľnosti časti merania S3

_Name_01_K

 • Typ Text
 • Kotol 1 - Označenie kotla

_Name_02

 • Typ Text
 • Žiadaná hodnota

_Name_03_H1

 • Typ Text
 • Označenie horáku č.1

_Name_04_H2

 • Typ Text
 • Označenie horáku č.2

_Name_05

 • Typ Text
 • Popis meranej veličiny

_Name_06

 • Typ Text
 • Popis časti kotla - Prehrievač

_Name_07

 • Typ Text
 • Popis časti kotla - Ekonomizér

_Value_01_L

 • Typ Real
 • Hodnota napr. Hladina vody v bubne

_Value_03_H1

 • Typ Real
 • Hodnota otvorenie Horáku H1 %

_Value_04_H2

 • Typ Real
 • Hodnota otvorenie Horáku H2 %

_Value_06

 • Typ Boolean
 • Výstraha hladina v bubne MAX

_Value_07

 • Typ Boolean
 • Výstraha hladina v bubne MIN

_Value_08

 • Typ Boolean
 • Zobrazenie hodnoty 08

_Value_09_H1_F

 • Typ Boolean
 • Vizualizácia horák č.1 CHOD

_value_1

 • Typ Real
 • Hladina vody v bubne - vodoznak

_Value_10_H2_F

 • Typ Boolean
 • Vizualizácia horák č.2 CHOD

_Value_Max

 • Typ Integer

_Value_Min

 • Typ Integer

_Value_Requested

 • Typ Real
 • Požadovaná hodnota napr. % horák, výkon..

Prezentácia kotla v reálnej schéme s typickými parametrami.

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):Info
titleSúvisiace stránky:

Knižnica grafických komponentov