Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota

Anchor
rp
rp
Route Path for Unconnected Send (hex)

Octet string reprezentujúci parameter Route_Path (typu padded EPATH, t.j. počet oktetov každého segmentu musí byť párny). Ak je tento parameter zadaný, protokolové správy (Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single, Read Tag [Fragmented] Service, Write Tag [Fragmented] Service) budú zabalené do správy Unconnected Send, ktorá slúži na routovanie.

Pri komunikácii so zariadeniami Micro820 a CompactLogix nebolo potrebné tento parameter meniť.

Pri komunikácii s ControlLogix cez ControlLogix EtherNet/IP bridge Module (1756-EN2TR/C) bolo nutné nastaviť parameter na hodnotu 01 00, čo podľa protokolovej dokumentácie znamená Port 1 (ktorý reprezentuje backplane), a slot 0 (osadený centrálnym procesorom).

Pri komunikácii s procesorom v slote 1 bolo treba nastaviť parameter na hodnotu 01 01, takže obecná syntax na prístup k slotu XX by bola 01 XX.

Komplikovanejšia konfigurácia skladajúca sa z 3 segmentov:

  • ide sa cez cez procesor v slot-e 0: 01 (Backplane) 00 (Slot 0)
  • ďalej sa ide cez port 2 na IP adresu 172.25.58.11: 12 (port 2 s príznakom Extended v 5. bite, ktorý znamená, že nasleduje 1 bajt s dĺžkou dát) 0C (dĺžka dát 12 bajtov) 31 37 32 2E 32 35 2E 35 38 2E 31 31 (ASCII kódy IP adresy 172.25.58.11).
    Pozn: Keby bol počet znakov v reťazci nepárny (napr. 13), tak by za dĺžkou (napr. 0D) nasledovala IP adresa (13 bajtov) a za ňou doplňujúci oktet 00, aby bol počet oktetov v segmente párny.
  • a nakoniec sa ide na procesor v slote 1: 01 (Backplane) 01 (Slot 1)

takže celý reťazec Route Path je: 01 00 12 0C 31 37 32 2E 32 35 2E 35 38 2E 31 31 01 01 (v syntaxi Rockwell OPC servera je to "1,[0,2,172.25.58.11, 1], 1")

octet string

Anchor
ms
ms
Use Multiple Service Packet Service

Nastavenia parametra na hodnotu YES spôsobí, že protokolové správy (Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single, Read Tag [Fragmented] Service, Write Tag [Fragmented] Service) budú zabalené do správy Multiple Service Packet Service. V budúcnosti môže tento parameter slúžiť na zrýchlenie (zabalenie viacerých správ do jednej), v súčasnej implementácii je každá správa balená samostatne, preto odporúčame tento parameter nepoužívať.YES/NONO

...