Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Cieľom SmartWeb platformy  je umožniť realizáciu externých aplikácií nad D2000 efektívne a jednoducho s minimálnymi požiadavkami na aplikačných programátorov. 

Táto používateľská dokumentácia je určená:

...


The aim of the SmartWeb platform is to enable the implementation of web applications on D2000 effectively and simply with minimal requirements for application programmers. 

This user's documentation is written for:  

  • administrators of the SmartWeb platform
  • users of the universal API interface
  • application programmers working in Javascript on SmartWeb platform