Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: (msolansky) oprava: right_deny je 3

...

Konštanty definujúce typy práv:

Right_Undefined0nedefinované právo (pre interné použitie)
Right_Read1právo na čítanie vektora
Right_Write2právo na zápis a čítanie vektora
Right_Deny
2
3zakázaný prístup k vektoru