Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
Anchor
rack
rack
Rack
Číslo Siemens Simatic rack number. Rack 0 je najčastejšie používaný.0 až 70
Anchor
slot
slot
Slot
Číslo Siemens Simatic slot number. Slot 2 je najčastejšie používaný.0 až 310

Anchor
s7sub1
s7sub1
S7 Subnet ID-part 1 (hex)

S7 subnet adresa posielaná ako súčasť Remote TSAP, ak je nastavený parameter Use long TSAP na hodnotu True0x0 až 0xFFFF0

Anchor
s7sub2
s7sub2
S7 Subnet ID-part 2 (hex)

S7 subnet adresa posielaná ako súčasť Remote TSAP, ak je nastavený parameter Use long TSAP na hodnotu True0x0 až 0xFFFF0

Anchor
us
us
 Use Secondary

Parameter umožňuje použitie redundantných PLC, ktoré sa môžu líšiť v nastavení niektorých parametrov (Rack, Slot, S7 Subnet ID).

Ak je jeho hodnota True, pri pripájaní sa k PLC pomocou zadaných IP adries sú striedavo použité primárne a sekundárne parametre.

-False

Anchor
conres
conres
Connection Resource (hex)

Connection resource, vstupuje ako MSB byte do výpočtu hodnoty parametra Remote TSAP pri inicializácii ISO spojenia Connection-request.
Viď popis parametra Use long TSAP.
Pozn: v konkrétnom prípade, keď dva systémy (jeden z nich D2000) potrebovali komunikovať s S7-300, museli mať každé odlišný Connection resource, v opačnom prípade po poslaní úvodnej sekvencie D2000 KOM procesom došlo k rozpadu spojenia:

/TSK1/Sending CR-TPDU: CLASS=0, SRC-REF=0x0001, TPDU size=1024, SRC-TSAP=10-00, DST-TSAP=03-02
/TSK1/OUT-<03><00><00><16><11><E0><00><00><00><01><00><C0><01><0A><C1><02><10><00><C2><02><03><02>
recv error '10.94.11.237:102 (handle: 2888, objId: 2563271)' - WSA_ECONNRESET [ 10054] Task: L.N337-S7ExecTsk/TSK1/

PO zmene Connection resource z 3 na 4 2 začala komunikácia fungovať.

0x0 až 0xFF3
Anchor
ltsap
ltsap
Local TSAP (hex)
ISO Local TSAP (Transport Service Local Point). Hodnota Source TSAP parametra pri inicializácii ISO spojenia Connection-request.
Viď popis parametra Use long TSAP.
0x0 až 0xFFFF0x1000
Anchor
srcref
srcref
Source Reference
ISO Source Reference. Hodnota SRC-REF parametra pri inicializácii ISO spojenia Connection-request.0 až 655351
Anchor
ult
ult
Use long TSAP
Zapnutie dlhého formátu pri posielaní lokálneho a remote TSAP vo fáze nadväzovania spojenia.
Krátky TSAP má dĺžku 2 bajty.
Krátky lokálny TSAP má formát:Krátky remote TSAP má formát:Dlhý lokálny TSAP má dĺžku 28 bajtov. Posledné 2 bajty sú vyšší a nižší bajt parametra Local TSAP
Dlhý remote TSAP má dĺžku 28 bajtov a obsahuje
-False
Anchor
mpiaddr
mpiaddr
MPI/Profibus Address
MPI/Profibus adresa posielaná ako súčasť Remote TSAP, ak je nastavený parameter Use long TSAP na hodnotu True0 až 1261

Anchor
tpdus
tpdus
ISO TPDU Size Variable Parameter

Maximálna požadovaná veľkosť ISO TPDU.  Hodnota parametra pri inicializácii ISO spojenia Connection-request.8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256 alebo 128 bytov1024 bytov
Anchor
pnj
pnj
Nr. of Parallel Network Threads
Maximálny počet paralelných komunikačných threadov. V prípade požiadavky na vyšší počet údajov čítaných zo zariadenia za kratší čas, zvýšte hodnotu parametra.1 až 41
Anchor
ct
ct
Cycle Time
Požadovaná dĺžka jedného cyklu čítania údajov. V podstate perióda čítania údajov zo zariadenia, keďže časové parametre na stanici sa neuplatňujú.ms1000 ms
Anchor
wt
wt
Message Timeout
Maximálny čas čakania na dátovú odpoveď od partnera.ms2500 ms
Anchor
imd
imd
Inter Message Delay
Oneskorenie vkladané pred odoslaním každej žiadosti o dáta. V prípade požiadavky na vysoký prenosový výkon nastavte 0 ms.sec.ms20 ms
Anchor
rd
rd
Reconnect Delay
Oneskorenie pred pokusom o spojenie s partnerom po rozpade spojenia alebo inej komunikačnej chybe.sec.ms2 sec
Anchor
cet
cet
Connection Error Timeout
Po uplynutí tejto doby a v prípade komunikačnej chyby na všetkých komunikačných threadoch, je na staniciach nastavený stav komunikačnej chyby a na linke stav FALSE.sec.ms20 sec

Anchor
pdu
pdu
S7 PDU Size

Maximálne PDU v bytoch pri S7  komunikácii s partnerom.240, 480, 960 bytes480 bytes

Anchor
tnd
tnd
Tcp No Delay

Nastavenie "Tcp No Delay"=True parametra spôsobí nastavenie nízkoúrovňového parametra socketov TCP_NODELAY, čím sa vypne prednastavené spájanie paketov.-False
Anchor
nvd
nvd
Debug Values
Zapína ladiace informácie o načítaných hodnotách meraných bodov. Odporúčame zapnúť iba v prípade nutnosti ladenia komunikácie, pretože výrazne zvyšuje záťaž CPU a spomaľuje komunikáciu.YES/NONO
Anchor
iopd
iopd
Debug I/O Binary Packets Info
Zapína ladiace informácie o binárnom obsahu komunikačných paketov. Odporúčame zapnúť iba v prípade nutnosti ladenia komunikácie, pretože výrazne zvyšuje záťaž CPU a spomaľuje komunikáciu.YES/NONO
Anchor
rdd
rdd
Debug Requests Info
Zapína základné ladiace informácie o požadovaných dátach.YES/NOYES
Anchor
rad
rad
Debug Answers Info
Zapína základné ladiace informácie o získaných paketoch.YES/NOYES

...