Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Unikátny textový reťazec identifikujúci Data Value. Maximálna veľkosť je 32 znakov. Podľa normy IEC 60870-6-503 môže meno obsahovať znaky A..Z a..z 0..9 $ _ a nesmie začínať číslicou.
Pozn: ak sa zadá adresa meraného bodu ako %IGNORE, takýto meraný bod bude ignorovaný.

...