Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Parameter umožňuje definovať stránku aplikačnej nápovedy, ktorá sa zobrazí po stlačení klávesy F1, keď je schéma aktívna. Ak parameter nie je definovaný a schéma sa nachádza v inej schéme, preberá z nej nastavenie nápovedy. Ak schéma stále nemá nastavenú nápovedu, použije sa nastavenie hlavnej stany aplikačnéj nápovedy z nastavenia aplikácie. V prípade, že parameter stále nie je definovaný alebo aplikácia nepoužíva aplikčnú nápovedu, otvorí sa štandardná nápoveda k systému D2000.

...

Zaradenie do skupín umožňuje špecifikovať, v ktorých výberových skupinách sa táto schéma bude nachádzať. V okne so zoznamom skupín označíme skupinu a kliknutím na ovládacie tlačidlá zaraďovania schému zaradíme alebo vyberieme do / z označenej skupiny.


Zaradenie do skupinyImage Modified
zaradenie do skupiny
Vyradenie zo skupinyImage Modified
vyradenie zo skupinyInfo
titleSúvisiace stránky:

Prednastavené (default) parametre grafickej schémy
Výber podkladovej bitovej mapy
Vrstvy v schémach

...