Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleTip

V prostredí nástrojov D2000 CnfD2000 GrEditor je možné otvoriť si ESL Diagnostic Pack. Slúži na diagnostiku skriptov, zisťovanie používaných zdrojov (napr. veľkosti lokálnych premenných, veľkosti a počty dátových kontajnerov, databázové transakcie, spojenia, otvorené JSON handle, otvorené XML dokumenty a iné). Taktiež je možné zobraziť detaily jednotlivých skriptov včítane trvania jednotlivých akcií skriptu (maximálne trvanie, sumárne trvanie, počet vykonaní), čo je možné použiť na ladenie výkonnosti skriptov.

K dispozícii je aj DbManager Diagnostic Pack slúžiaci na ladenie databázových akcií.


Info
titlePre pokročilých

Pomocou objektu ESL Interface je možné definovať zoznam a parametre RPC procedúr. Následne v evente pomocou kľúčového slova IMPLEMENTATION sa deklaruje, že event implementuje tieto RPC procedúry a v tele eventu je potrebné pri definícii RPC procedúry tiež uviesť kľúčové slovo (IMPLEMENTATION RPC PROCEDURE NejakaProcedura). Event sa bude dať uložiť iba keď implementuje všetky RPC procedúry všetkých objektov ESL Interface, na ktoré sa odvoláva. ESL Interface teda slúži na vynútenie kontroly implementovania dohodnutých RPC procedúr.