Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Spodná časť dialógu slúži na zistenie prístupových práv užívateľa na konkrétny objekt.

Meno užívateľaAktuálne vybratý užívateľ. Je možné ho zmeniť priamou editáciou alebo kliknutím na tlačidlo "..."
Meno objektuVýber objektu, ktorého prístupové práva chceme zistiť - priamou editáciou alebo kliknutím na tlačidlo "..."
Vyhľadať

Zistenie prístupových práv.

 Nasledujúci obrázok ukazuje, že užívateľ SystemD2000 má prístup na čítanie k meranému bodu M.Machine_States, ktorý je zaradený v skupine objektov Home_s jednak priamo a jednak cez stanicu B.test s potomkami.

 - 


Kotva
prava_objekt
prava_objekt
Práva užívateľov na objekt

...

Spodná časť dialógu slúži na zistenie prístupových práv užívateľa na konkrétny objekt.

Meno objektuAktuálne vybratý objekt, ktorého prístupové práva chceme zistiť - priamou editáciou alebo kliknutím na tlačidlo "..."
Meno užívateľaVýber užívateľa. Je možné ho zmeniť priamou editáciou alebo kliknutím na tlačidlo "..."
Vyhľadať

Zistenie prístupových práv.

 Nasledujúci obrázok ukazuje, že užívateľ SystemD2000 má prístup na čítanie k meranému bodu M.Machine_States, ktorý je zaradený v skupine objektov Home_s jednak priamo a jednak cez stanicu B.test s potomkami.

...