Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcia %TimeFromItems


Popis

Funkcia vráti čas vyskladaný z jednotlivých zložiek.

Deklarácia


Blok kódu
languageeda-l
themeConfluence
TIME %TimeFromItems(
	INT			_year, 
	INT			_month, 
	INT			_day, 
	INT			_hour, 
	INT			_minute, 
	INT			_second
	[, INT|TEXT	_timeZone := %TIME_ZONE
	[, BOOL		_mono := @FALSE0]]
)


Parametre


_year

_month

_day

_hour

_minute

_second

Zložky času: rok, mesiac, deň, hodina, minúta a sekunda.

_timeZone

Identifikátor časovej zóny.

_mono

Príznak, či sa majú pri interpretovaní časových zložiek zohľadňovať prechody medzi zimným a letným časom (@TRUE1) alebo sa jedná o monotónny čas(@FALSE0).Info
titleSúvisiace stránky:

Funkcie na prácu s časom