Funkcia %TimeFromItems


Popis

Funkcia vráti čas vyskladaný z jednotlivých zložiek.

Deklarácia

TIME %TimeFromItems(
	INT			_year, 
	INT			_month, 
	INT			_day, 
	INT			_hour, 
	INT			_minute, 
	INT			_second
	[, INT|TEXT	_timeZone := %TIME_ZONE
	[, BOOL		_mono := 0]]
)

Parametre

_year

_month

_day

_hour

_minute

_second

Zložky času: rok, mesiac, deň, hodina, minúta a sekunda.

_timeZone

Identifikátor časovej zóny.

_mono

Príznak, či sa majú pri interpretovaní časových zložiek zohľadňovať prechody medzi zimným a letným časom (1) alebo sa jedná o monotónny čas(0).


Súvisiace stránky:

Write a comment...