Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Od daného okamihu server v periodických intervaloch nastavených v parametroch subscription informuje klienta o zmenách na monitorovaných objektoch pomocou

Anchor
publish_message
publish_message
"Publish message" správy. V prípade, že na monitorovaných objektoch nedôjde ku zmene, server raz za (Max KeepAlive Count * Publishing Interval) sekúnd pošle "Publish message", ktorej primárna úloha je oznámiť klientovi, že subscription je stále aktívna. Podobný kontrolný mechanizmus je urobený taktiež aj na strane klienta - posiela "Publish message" raz za (Max KeepAlive Count * Publishing Interval). Ak do času (LifeTime Count * Publishing Interval) klient nepošle požiadavku "Publish message", tak subscription na strane servera zaniká.

OPC UA komunikácia bola testovaná s:

  • Simatic S-7 OPC UA Server
  • Bernecker PLC embedded OPC UA Server
  • Zenon OPC UA Server

Anchor
komunikacna_linka
komunikacna_linka
Konfigurácia komunikačnej linky

...