Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Vizualizácia horizontálnej nádrže s alarmom výšky hladiny

Hodnoty jednotlivých sledovaných údajov nádrže sú reprezentované parametrami  (_Value_01, _Value_02, _Value_03, _Value_04) typu Real.
Formátovanie zobrazenia hodnôt  (_Value_01, _Value_02, _Value_03) je nastavená podľa masiek (_Mask_1, _Mask_2, _Mask_3). 
Hodnota parametra (_Value_04) reprezentuje grafické zobrazenie výšky stĺpika a jeho farby - napr. ukazovateľa hladiny kvapaliny v nádrži.
Na základe definície  hodnôt hraničných technologických medzí  VHL, HL, LL a VLL  na tomto zobrazovanom objekte (_Value_04), dochádza i k nastaveniu farebnej interpretácie pozadia nádrže podľa farieb nastavených v zobrazovacej palete i k zobrazeniu varovnej .
Parametrami (_Alarm_Min) a (_Alarm_Max) sa nastaví zobrazenie 
varovania a výstrahy pri inej ako normálnej hodnote parametrov. 
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

Image AddedImage AddedImage Added

_Value_01

 • Typ Real
 • Prvý zobrazovaný parameter nádrže
 • Technická jednotka sa prebera preberá z definície technickej jednotky tohoto zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_1)

_Value_02

 • Typ Real
 • Druhý zobrazovaný parameter nádrže
 • Technická jednotka sa prebera preberá z definície technickej jednotky tohoto zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_2)

_Value_03

 • Typ Real
 • Tretí zobrazovaný parameter nádrže
 • Technická jednotka sa prebera preberá z definície technickej jednotky tohoto zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_3)

_Value_04

 • Typ Real
 • Hodnota tohoto parametra vyjadruje výšku a zafarbenie zobrazovaného stĺpika .hladiny,  podľa definície v zobrazovacej palete
 • Podľa hodnôt hraničných technologických medzí  VHL, HL, LL a VLL, zobrazovaného objektu, dochádza k nastaveniu farebnej interpretácie pozadia nádrže, podľa definície v zobrazovacej palatepalete.
 • Pre zvýraznenie výstrahy o dosiahnutí hraničných hodnôt maxima, resp.minima sa súčasne zobrazuje i výstražný výkričník

_Mask_1

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{###.0}"

_Mask_2

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{####.0}"

_Mask_3

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{####.0}"

_Alarm_MaxMin

 • Typ Bool
 • Farebná interpretácie signalizačnej kontrolky alarmu minimálnej hladiny.
 • Hodnota TRUE charakterizuje normálny stav
 • Hodnota FALSE charakterizuje výstražný stav
 • Ak hodnota nie je nastavená, signalizačná kontrolka sa nezobrazuje
 • Farebná interpretácia signalizačnej kontrolky sa riadi definíciou farieb v zobrazovacej palete.

_Alarm_MinMax

 • Typ Bool
 • Farebná interpretácie signalizačnej kontrolky alarmu dosiahnutia maxima.
 • Hodnota TRUE charakterizuje normálny stav
 • Hodnota FALSE charakterizuje výstražný stav
 • Ak hodnota nie je nastavená, signalizačná kontrolka sa nezobrazuje
 • Farebná interpretácia signalizačnej kontrolky sa riadi definíciou farieb v zobrazovacej palete.

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave _Value_01  = 50 , _Value_02 = 50  , _Value _03 = 50 , _Value_04  = 50

Varianthorizontálny
Nádrž


S.com.ipesoft.lib.Tank_AI.V5.0.1.H

Neplatné hodnoty parametrov _Value_10, _Value_02, _Value _03, Value _04 sú vizualizované pomalým blikaním prostredníctvom zobrazovacej palety nasledovne:  -   . 
Prezentácia rôznych úrovni naplenia nádrže v závislosti od hodnôt parametrov  (_Value_01, _Value_02, _Value _03, Value _04) .

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

Priamoz ľava dolez prava dole
_Value_01_Value_02_Value_03_Value_04_Alarm_Min_Alarm_MaxPrezentácia stavuDruhý stav pri blikaní

Význam stavu

0500500500TRUEFALSE

Image RemovedImage Added


prázdna nádrž
50505050TRUEFALSE

Image RemovedImage Added


normál
100501005010050100TRUEFALSE

Image Removed

Image Added


plná nádrž
ERROR

Error


Prezentácia signalizácie varovných, resp. alarmových, stavov

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

_
ColorID
Alarm_Min_Alarm_MaxPrezentácia stavu
Druhá fáza pri blikaní
Význam varovných, resp. alarmových, stavov
Err
TRUE
Image Removed
TRUE
Error

Image Added

0

Image Removed

Normal
2
TRUE
Image Removed
FALSE

Image Removed

Otvára / zatvára4

Image Removed

Image Removed

Nepotvrdená, pretrvávajúca výstraha5

Image Removed

Potvrdená, pretrvávajúca výstraha6

Image Removed

Image Removed

Nepotvrdený alarm7

Image Removed

Nepotvrdený, pretvávajúci alarm

Image Added

Horna hranica
FALSETRUE

Image Added

Dolná hranica
FALSEFALSE

Image Added

Horna i dolna hranica
Bez parametraBez parametra

Image Added

Bez varovania
Info
titleSúvisiace stránky:

Knižnica grafických komponentov