Limity (medze)

Limit hodnoty popisuje stav hodnoty vzhľadom na jej definované medze. Limitné hodnoty sú definované vždy v rámci konfigurácie príslušného objektu alebo položky štruktúry.

Definícia medzí je logicky obmedzená na vybrané typy objektov a zároveň na vybrané typy hodnôt objektov.

Systém D2000 definuje štyri medze: VHL, HL, LL a VLL. Medza môže byť určená buď priamo - zápisom hodnoty, alebo jej hodnotu môže určovať objekt systému (dynamická medza) - tlačidlo napravo od vstupného políčka.

VHL Very High Limit - najvyššia medza
HL High Limit - horná medza
LL Low Limit - dolná medza
VLL Very Low Limit - najnižšia medzaHodnoty jednotlivých medzí určujú, v ktorom stave sa bude hodnota objektu, v závislosti na svojej hodnote, nachádzať. Zo vzťahu hodnota objektu - medze vyplýva 6 stavov.

 

Medza Stav objektu podľa vzťahu Hodnota objektu - Medza
  Nad VHL (hodnota objektu > VHL)
VHL  
  Nad HL (HL < hodnota objektu ≤ VHL)
HL  
  Normálny (LL ≤ hodnota objektu ≤ HL)
LL  
  Pod LL (VLL ≤ hodnota objektu < LL)
VLL  
  Pod VLL (hodnota objektu < VLL)Keďže medze môžu byť dynamické t.j určené hodnotou objektu (reálneho alebo celočíselného typu), môže nastať situácia, keď neplatí podmienka VLL<LL<HL<VHL (prekríženie medzí). Vtedy je hodnota objektu v stave Limits Problem.

Hysterézia

Konfigurácia hysterézie vzťahujúcej sa k medziam definovaných pre hodnotu objektu. Jej hodnota v percentách je určená vzdialenosťou VHL a VLL, t.j. |VHL-VLL|. Hysterézia ovplyvňuje vyhodnocovanie limitných stavov hodnoty objektu. Podstatu hysterézie demonštruje nasledujúci obrázok.

Nech hodnota objektu je v stave InLimit. Táto hodnota prekročí medzu HL (predpokladajme, že hodnota objektu neprekročí úroveň HL+HYSTERÉZIA - nachádza sa teda v pásme označenom na obrázku červenou farbou). Stav hodnoty je stále nezmenený - InLimit. Systém jej stav vyhodnotí ako HL, až keď prekročí úroveň HL+HYSTERÉZIA (na obrázku to znamená, že hodnota sa dostane nad červené pásmo). Obdobne to platí i pri poklese hodnoty. Hodnota získava stav InLimit, až keď klesne pod úroveň HL-HYSTERÉZIA (graficky sa dostáva pod červené pásmo).


Write a comment...