Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu


Podporované typy a verzie zariadeníProtokol ICOM Voice Recorder je určený na nahrávanie digitálnej zvukovej komunikácie repeatrov ICOM (vo formáte AMBE2+). Zo strany ICOM je nahrávanie podporené pre repeatre UC-FR5300 v multisite trunking mode, s firmware Revision 1.50 (NXDN)Beta.

V konfigurácii system master repeatra v nastaveniach v sekcii "Recording" je nutné nakonfigurovať "Recording Server IP Address" na adresu počítača s D2000 KOM procesom a "Recording Server Port" na číslo UDP portu, kde bude D2000 KOM proces počúvať. Následne všetky repeatre začnú posielať kópie UDP paketov so zvukom aj na zadanú adresu a port.

Zvukové dáta prijaté z repeatra sú triedené a ukladané do jednotlivých súborov - každý hovor jeden súbor. Pri začiatku hovoru D2000 KOM proces zverejní informácie do vstupných meraných bodov (ak existujú). Po skončení hovoru zverejní informáciu o uzavretej nahrávke do meraného bodu s adresou FILE_READY, bez čakania na potvrdenie zo strany ESL skriptu, preto je vhodné zabezpečiť obsluhu Server Eventom s použitím akcie ON CHANGE, prípadne trigger eventom s nakonfigurovanou frontou požiadaviek, prípadne s povolením viacnásobného vykonávania skriptu (akcia ENABLE), aby nedochádzalo ku neobslúženiu hodnôt pri väčšom množstve zmien.

Súbor (.dat) je následne možné skonvertovať na štandardný zvukový súbor (.wav) s pomocou Ipesoft konverznej utility (dat2wav.exe). Táto vie pracovať s hardvérovým AMBE2+ kodekom (modul CT-24 od firmy ICOM) alebo so softvérovým AMBE2+ kodekom (s nižšou kvalitou zvuku).

Pokiaľ sú v UDP paketoch detekované GPS dáta (polohy vysielačiek), sú tieto zverejnené v meraných bodoch s adresami GPS_* pri detekcii ukončenia GPS vety.

Konfigurácia komunikačnej linkyKategória komunikačnej linky:


 • TCP/IP-UDP
  Parameter Host nastavte na IP adresu zadanú v konfigurácii repeatra UC-FR5300, prípadne je možné zadať adresu ALL alebo *, ak má D2000 KOM proces počúvať na všetkých dostupných sieťových rozhraniach.
  Parameter Port nastavte na číslo UDP portu zadané v konfigurácii repeatra.
  Parametre záložného servera nie sú použité.
  Pozn: ak počítač s D2000 KOM procesom obsahuje aktívny firewall, treba povoliť príchodzie UDP pakety na nakonfigurovanú IP adresu a port


Konfigurácia komunikačnej stanice • Komunikačný protokol ICOM Voice Recorder.
 • Adresa stanice sa nezadáva.

Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:


Plný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota

Work Path

Pracovný adresár, v ktorom vznikajú nahrávky. Môže byť použitá symbolická konštanta #APPDIR#, ktorá udáva aplikačný adresár, napr. #APPDIR#/my_work-#APPDIR#/icom/work

Done Audio Path

Adresár, do ktorého sa presúvajú uzatvorené zvukové nahrávky. Môže byť použitá symbolická konštanta #APPDIR#, ktorá udáva aplikačný adresár, napr. #APPDIR#/my_done-#APPDIR#/icom/done_audio

Done Data Path

Adresár, do ktorého sa presúvajú uzatvorené dátové nahrávky (napr. s GPS dátami). Môže byť použitá symbolická konštanta #APPDIR#, ktorá udáva aplikačný adresár, napr. #APPDIR#/my_done-#APPDIR#/icom/done_data

Recording Timeout

Čakanie na uzatvorenie nahrávky. Pokiaľ uplynie tento timeout a neboli počas neho prijaté žiadne ďalšie dáta nahrávky, tak sa súbor nahrávky uzatvorí a presunie do adresára Done Path.sec.mss3.000

Full Debug

Zapnutie podrobných výpisov o prijímaní a analýze dát.YES/NONO


Konfigurácia meraných bodovMožné typy hodnôt bodov: TxtI, Ci.

Na stanici môžu byť nakonfigurované body podľa nasledujúcej tabuľky:

Typ hodnotyAdresa bodu Nová hodnotaPopis
TxtIIP_ADDRNový hovorThe IP address of the sending repeater
CiSRC_SYSCODENový hovorStores the System Code of the sender (1-16382)
CiSRC_SITECODENový hovorStores the transmitters' Site Code (1-250)
CiSRC_PREFIXIDNový hovorStores the Prefix ID of the transmitter (1-30)
CiSRC_UNIT_IDNový hovorStores the Unit ID of the transmitter (1-2000)
CiSRC_RPTR_NONový hovorStores the transmitter's Repeater No. (1-30)
CiDST_SYSCODENový hovorStores the System Code of the destination (1-16382)
CiDST_SITECODENový hovorStores the Site Code of the destination (1-250)
CiDST_PREFIXIDNový hovorStores the Prefix ID of the destination (1-30)
CiDST_UNIT_IDNový hovorStores the Unit/Group ID of the destination (1-2000,2047)
CiCALL_TYPENový hovorCall type (1-group call, 4-individual call)
TxtIFILE_READYUkončenie hovoruNázov uzatvoreného zvukového súboru v adresári Done Audio Path
TxtIERRORVýskyt chybyZávažná chyba pri spracovaní UDP paketu, paket je zahodený
TxtIWARNINGVýskyt varovaniaNezávažná chyba pri spracovaní UDP paketu, spracovanie pokračuje
Spracovanie GPS dát
CiGPS_PREFIXIDGPS dátaStores the Prefix ID of the transmitter (1-30)
CiGPS_UNIT_IDGPS dátaStores the Unit ID of the transmitter (1-2000)
CiGPS_DATAGPS dátaVyparsovaná GPS sentence (bez ukončovacieho <CR><LF>)
TxtIGPS_FILEGPS dátaNázov uzatvoreného súboru so surovými GPS dátami v adresári Done Data Path
(súbor je možné vymazať, keďže čisté GPS dáta je v meranom bode s adresou GPS_DATA).
Spracovanie neznámeho typu dát (ani audio, ani GPS)
TxtIUNKNOWN_FILENeznáme dátaNázov uzatvoreného súboru so surovými dátami v adresári Done Data Path

Formát názvu súboru zverejňovaný v meraných bodoch s adresou FILE_READY, GPS_FILE a UNKNOWN_FILE je nasledovný:

yyyy-dd-mm-hh-mi-ss_Host_SrcSysCode_SrcSiteCode_SrcPrefixId_SrcUnitId_SrcRptrNo_DstSysCode_DstSiteCode_DstPrefixId_DstUnitId_CallType.dat

kde yyyy-dd-mm-hh-mi-ss je časová značka začiatku hovoru, Host je IP adresa repeatra a ostatné časti názvu (SrcSysCode, SrcSiteCode, SrcPrefixId, atď.) sú zrejmé z tabuľky adries meraných bodov.

Príklady názvov (zvýraznené sú nepárne časti názvu):

 • 2022-20-10-10-01-00_10.136.183.35_00001_008_001_00464_002_00001_008_001_01000_004.dat
 • 2022-20-10-08-22-33_10.134.163.35_00001_014_001_00591_002_00001_014_001_01000_004.dat


LiteratúraZmeny a úpravy
Revízie dokumentu • Ver. 1.0 - 9. 9 2022 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 9. január 2023  - Podpora parsovania GPS dát
 • Ver. 1.2 - 12. január 2023  - Oddelenie adresárov pre GPS a audio dáta, implementácia meraného bodu pre neznáme dáta


Súvisiace stránky:

Write a comment...