Rozhranie OPC (OLE for Process Control) bolo navrhnuté s cieľom umožniť aplikáciám bežiacich pod OS Windows pristupovať k dátam hardwarových a softwarových aplikácií určených pre riadenie procesov. Je to otvorený štandard, ktorý umožňuje jednotným spôsobom pristupovať k dátam rôznych zariadení. Tento spôsob je rovnaký bez ohľadu na typ a zdroj dát.
Program D2000 OPC Server umožňuje rôznym programom pristupovať k dátam z riadiacich zariadení ako PLC alebo DCS. Obvykle vždy, keď program potrebuje pristupovať k dátam takéhoto zariadenia, musí byť napísané špecifické rozhranie a ovládač. Účelom programu D2000 OPC Server je definovať spoločné rozhranie, ktoré je naprogramované len raz, a potom použiteľné v ďalších oblastiach SCADA, HMI a iných programových produktoch.

Write a comment...