KOM je proces komunikácie a spracovania nameraných hodnôt, ktorý:

  • umožňuje komunikáciu s riadiacimi systémami prostredníctvom sériových komunikačných liniek, telefónnych modemov, bezdrôtovú komunikáciu rádiomodemami, komunikáciu zbernicou BITBUS, atď.,
  • umožňuje komunikáciu s rôznymi riadiacimi systémami súčasne (Landis&Gyr PRU, Landis&Gyr PRV, SAE Control, Dragon-CS, Diamo-L a ďalšie),
  • získava informácie o stavoch a hodnotách veličín v monitorovanej technológii,
  • vykonáva primárne spracovanie hodnôt - filtráciu, linearizáciu, prevod na technické jednotky,
  • zabezpečuje nastavenie žiadaných hodnôt a stavov v technológii.

Proces KOM nemá pracovnú plochu pre komunikáciu s užívateľom.

 

Hierarchia objektov - Komunikačný proces, Linka, Stanica, Meraný bod

Hierarchia objektov - Komunikačný proces, Linka, Stanica, Meraný bod

Write a comment...