Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Siemens SIMATIC RK512

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie dát/zápis údajov z riadiacich PLC automatov Siemens SIMATIC rady S5 a S7. PLC Simatic musia byť vybavené sériovými komunikačnými point-to-point modulmi a to:

 • rada SIMATIC S5 : CP524, CP525 alebo CP544
 • rada SIMATIC S7-300 : CP341
 • rada SIMATIC S7-400 : CP441-2

Protokol RK512 je transportnou nadstavbou protokolu 3964(R), umožňuje univerzálne čítanie a zápis hodnôt objektov PLC Simatic s minimálnymi zásahmi do aplikačného software PLC (v jazykoch STEP5/7).

Protokol 3964, ktorý je linkovou vrstvou protokolu RK512, má dve varianty a to 3964 a 3964R, líšiace sa iba tým, že 3964R má zabezpečenie dát kontrolnou sumou BCC.

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Siemens SIMATIC RK512.
 • Adresný parameter sa nepožaduje žiadny, na jednej komunikačnej linke je možné komunikovať iba s jedným PLC SIMATIC.


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms100 milisek.
Wait First Timeout
Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms100 milisek.
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms50 milisek.
Max Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-40
3964 (without BCC)
Povolenie linkového protokolu 3964, t.j. verzie bez zabezpečenia prenosu kontrolnou sumou. Implicitne je použitý protokol 3964R zo zabezpečením kontrolnou sumou BCC.YES/NONO
CPU id
Identifikácia CPU (1 až 4), implicitne nepoužité (hodnota = 0).0,1,2,3,40

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Do.

Adresa meraného bodu je znakový reťazec podľa pravidiel:

 • písmeno L značí ľavý bajt (vyšší) elementu
 • písmeno R značí pravý bajt (nižší) elementu
 • písmeno W značí interpretáciu hodnoty elementu ako 16-bitové unsigned word (signed, ak je použitý suffix KF - viď pozn. 1)
 • písmeno D značí interpretáciu hodnôt 2 elementov (adresa n a n+1) ako 32-bitové unsigned double word (signed, ak je použitý suffix KF alebo float, ak je použitý suffix KG - viď pozn. 1)
 • m - číslo dátového bloku je číslo z intervalu 1..255
 • n - offset v dátovom bloku ako aj byte offsety sú čísla z intervalu 0..255
 • k - pozícia bitu je číslo z intervalu 0..15 (pre elementy v Data block/Extended data block) resp. 0..7 (pre Memory/Input/Output dáta)

Tabuľka č. 2

DátaFormátPopisPrístupTypy bodov
Data block/Extended data block elementsD{B|X}mD{L|R|W|D}n[x]m = číslo "data block"
n = word offset v dátovom bloku
x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)
R/WAi,Ao,Ci,Co
Data block bitsD{B|X}mDn.km = číslo "data block"
n = word offset v dátovom bloku
k = pozícia bitu [0..15]
R/WDi,Do
Memory elementsF{Y|W|D}n[x] alebo M{B|W|D}n[x]n = byte offset v "memory area"
x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)
RAi,Ci
Memory bitsFn.k alebo Mn.kn = byte offset v "memory area"
k = pozícia bitu [0..7]
RDi
Input elementsI{B|W|D}n[x] alebo E{B|W|D}n[x]n = byte offset v "input area"
x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)
RAi,Ci
Input bitsIn.k alebo En.kn = byte offset v "input area"
k = pozícia bitu [0..7]
RDi
Output elementsQ{B|W|D}n[x] alebo A{B|W|D}n[x]n = byte offset v "output area"
x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)
RAi,Ci
Output bitsQn.k alebo An.kn = byte offset v "output area"
k = pozícia bitu [0..7]
RDi

V tabuľke č.2 je uvedený adresný formát používaný v SIMATIC S5, to zn. používanie word offset-u v DB a DX elementoch. Preto je pre DB a DX elementy možné použiť aj adresy vo formáte S7 podľa tabuľky č. 3:

Tabuľka č. 3

DataFormátPopisPrístupTypy bodov
Data block/Extended data block elementsD{B|X}m.DB{B|W|D}n[x]m = číslo "data block"
n = byte offset v dátovom bloku
x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)
R/WAi,Ao,Ci,Co
Data block bitsD{B|X}m.DBXn.km = číslo "data block"
n = byte offset v dátovom bloku
k = pozícia bitu [0..7]
R/WDi,Do

Vysvetlivky:

 • Prístup R/W = čítanie aj zápis
 • Prístup R = len čítanie

Poznámka 1:
Suffix je voliteľný a to:

 • KF - číslo (typu word W alebo dword D) bude interpretované so znamienkom.
 • KG - číslo bude interpretované ako float (pre typ dword D) vo formáte IEE754.

Literatúra


 • SIEMENS SIMATIC CP341 Point-to-Point Communication Installation and Parameter Assignment, Manual 6ES7 341-1AH00-8BA0

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 24. január 2002 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 3. november 2010 - Aktualizácia dokumentu.


Súvisiace stránky:

Write a comment...