Protokol Siemens SAPHIR

Podporované typy zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy zariadení


Protokol slúži na konfiguráciu a monitorovanie regulátorov radu Saphir a Climatix od spoločnosti Siemens. Podporené sú regulátory Saphir ACX32/ACX34 (cez TCP/IP aj sériové rozhranie) a Climatix POL63x (konkrétne POL638 cez TCP/IP).

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: TCP/IP, TCP/IP-TCP Redundant
  Pozn: bežne sa používa rezervovaný TCP port číslo 4242, ale je možné použiť akýkoľvek iný podľa nastavenia komunikujúceho zariadenia. Číslo linky je nepoužité, nastavte napr. hodnotu 1.
 • Kategória komunikačnej linky: Serial a SerialOverUDP Device Redundant (sériová komunikácia)
  Pozn: sériová komunikácia bola otestovaná iba na regulátore Saphir ACX32 pripojením sa k jeho sériovému portu.

Konfigurácia stanice


 • Komunikačný protokol "Siemens SAPHIR".

Parametre protokolu stanice

Dialógové okno konfigurácie stanice - záložka Parametre.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
Full Debug Logovanie je rozšírené o výpisy umožňujúce rýchlu detekciu chýb.   NO
Type of Device Typ použitého regulátora   ACX32
Retry Count Maximálny počet opakovaní výzvy.   2
Retry Timeout Časový limit pred opakovaním výzvy, pokiaľ neprišla odpoveď. s 0,1
Wait First Timeout Časový limit medzi poslaním výzvy a prvým čítaním odpovede. s 0,1
Wait Timeout Časový limit medzi čítaniami odpovede. s 0,1
Max. Wait Retry Maximálny počet opakovaní čítania odpovede. - 20

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout, TxtI, TxtO, TiA, TiR.


Adresa meraného bodu:

V protokole Siemens Saphir je adresa meraného bodu definovaná ako kombinácia "Base address", "Data block" a konkrétnym elementom v danom dátovom bloku.

Nastavenie adresy bodu

"Base address" je 32-bitové číslo, ktoré sa zadáva v hexadecimálnom tvare.

"Data block" je typ dátového bloku, ktorý sa na zadanej adrese nachádza. Momentálna implementácia podporuje nasledovné dátové bloky:

 • Message
 • MessageEx
 • SetPointReal
 • SetPointEnum
 • LoopSetPoint
 • MeasureEx
 • SystemClock
 • Diagnostic
 • SwitchCommand
 • LoopController
 • PositioningCommand
 • MBusCounter
 • Counter
 • AlarmList
 • AlarmEntry
 • RCC_Config
 • UnitConfig
 • TimePlanEnumV2_Day
 • TimePlanEnumV2_Week
 • HeatingCurve
 • aoAlarm
 • aoAlarmEntry
 • aoDiagnostic
 • aoSetptValue
 • aoCurveCalc
 • aoAnalogInput
 • aoBinaryInput
 • aoMultistateValue
 • aoLoopController
 • aoAnalogValue
 • aoScheduleWord
 • aoScheduleDayWord
 • PosCommandEx
 • DeviceGroup
 • aoDevice

Každý dátový blok je N-tica hodnôt (pre každý typ iná), ktoré sú elementárnych dátových typov. Podporené elementárne typy sú:

 • Boolean
 • Word
 • Unsigned Long
 • Long
 • Access
 • Float
 • String
 • Integer
 • Date
 • Time
 • Wnday

Literatúra


Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 28. máj 2015 - vytvorenie dokumentu
 • Ver. 1.1 - 2. júl 2015 - doplnenie dátových blokov DeviceGroup a aoDevice

Súvisiace stránky:

Write a comment...